Regulamin Easy-Cash.pl

§ 1. Dane serwisu
Serwis należy do firmy: Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o.
IČ: 05891078
DIČ (VAT UE): CZ05891078

Nazwa serwisu: Easy-Cash.pl
Regulamin ważny od: 01.03.2016
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 22.03.2019

§ 2. Definicje pojęć
'serwis' - Serwis Easy-Cash.pl
'użytkownik' - Użytkownik serwisu Easy-Cash.pl
'konto' - Konto rozliczeniowe użytkownika
'admin/administracja' - Administrator oraz właściciel serwisu Easy-Cash.pl

§ 3. Informacje ogólne
1. Do programu może zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:
a) ma ukończone 18 lat;
b) posiada polski adres zameldowania lub zamieszkania;
c) posiada polskie konto bankowe lub posiada konto w innym serwisie z grupy firmy Ivo-Net;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju e-maili reklamowych oraz odwiedzania stron reklamodawców;

2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie danych nie pełnych lub nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.

3. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie.

§ 4. Prawa i obowiązki użytkownika
1. Każdy użytkownik serwisu podczas rejestracji otrzymuje status zwykłego użytkownika.

2. Status zwykłego użytkownika jest dożywotni.

3. Użytkownik ma prawo:
a) w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi oraz zarobkami;
b) brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez serwis;
c) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na:
- zakup reklamy;
- wypłatę zarobionych srodków na polskie konto bankowe lub na konto w innym serwisie z grupy firmy Ivo-Net;
d) do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

4. Użytkownik ma obowiązek:
a) przynajmniej raz na 14 dni zalogować się na swoje konto w serwisie i odwiedzić jedną ze stron Reklamodawców, wykonując poprawnie zadanie;
b) dbać o swoje konto, a przede wszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim;
c) odbierać e-maile reklamowe;
d) odwiedzać strony reklamodawców;
e) znać treść regulaminu oraz osobnych regulaminów poszczególnych konkursów oraz ich przestrzegać;
f) utrzymywać dobre imię programu;
g) być użytkownikiem aktywnym.

5. Użytkownik, który nie zalogował się w serwisie w ciągu kolejnych 90 dni traci wszelkie prawa do konta.

§ 5. Prowizja od poleconych
1. Użytkownik ma prawo do polecania programu innym i z tego tytułu otrzymuje prowizję w wysokości:
I Poziom - 3%

2. Prowizja jest naliczna tylko od odebranych e-maili oraz odwiedzonych stron z sekcji płatnych klików przez poleconego. Prowizja od poleconych nie jest naliczana z płatnych zadań wykonanych przez poleconego.

3. Aby otrzymać prowizję od poleconych należy wykazać się dzienną aktywnością w wysokości 20% tego, co danego dnia wyklikał polecony.

§ 6. Wypłaty
1. Użytkownik może zlecić wypłatę po uzbieraniu minimum 30 złotych. Aby wypłacić pieniądze należy przejść do działu "Wypłata".

2. Wypłaty są realizowane na polskie konto bankowe lub dopisane do konta w innym serwisie z grupy firmy Atentivo.

3. Wypłaty realizowane są raz w miesiącu, między pierwszym, a dziesiątym dniem każdego miesiąca. W tym okresie są realizowane tylko zamówione wypłaty z miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. Np. wypłata zamówiona w marcu zostanie zrealizowana w kwietniu.

4. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.

§ 7. Sprzedaż konta, reklam, poleconych
1. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż konta.

2. Administracja nie wyraża zgody na zmianę "Uplina".

3. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż poleconych.

§ 8. Kary dla użytkowników
1. Konto w programie może zostać usunięte za:
a) nie zalogowanie się na swoje konto dłużej niż 90 dni;
b) sprzedaż reklam, poleconych lub konta niezgodną z regulaminem;
c) posiadanie więcej niż 1 konta;
d) próbę oszukania serwisu lub jego użytkowników;
e) działanie na niekorzyść programu i jego użytkowników;
f) rozsyłanie SPAM-u (patrz § 9.);
g) publiczne oczernianie serwisu lub administacji np. na forum, serwisach społecznościowych, itp.;
h) wyrażanie się w sposób wulgarny i nieetyczny w stosunku do admina oraz innych użytkowników serwisu;
i) podanie niekompletnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych personalnych w swoim profilu oraz podczas rejestracji.

2. Konto w programie może zostać zablokowane za:
a) kliknięcie 5 razy w miesiącu w tzw. cheat link, (admin zastrzega sobie możliwość umieszczania cheat linku w programie w dowolnej formie bez uprzedzenia);
b) 15 błędnych kliknięć w miesiącu w tzw. numer turing;

3. Odblokowanie konta jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z administracją serwisu przez dział: Kontakt.

§ 9. SPAM
1. Całkowity zakaz promowania swojego linku polecającego do osób nieznanych (dotyczy także bannerów).

2. Przy wykryciu tej formy reklamowania serwisu, użytkownik traci wszystkie swoje zgromadzone zarobki na koncie oraz zostają anulowane wszystkie zlecone wypłaty.

3. Zakaz umieszczania swojego linka dotyczy:
a) grup dyskusyjnych;
b) rozsyłania (również przez osoby trzecie) poczty do osób nieznajomych i tych którzy sobie tego nie życzą poprzez e-mail, serwisy społecznościowe, itp.;
c) rozsyłania (również przez osoby trzecie) linku na forach dyskusyjnych za pomocą PW (Prywatnej Wiadomości) do osób nieznanych.

§ 10. Polityka prywatności
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez serwis biznesmails.com bedą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną na adres E-mail podany podczas rejesracji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie E-maili reklamowych.

3. Wszystkie podane przez użytkowników serwisu dane są przechowywane przez serwis biznesmails.com i nie bedą one udostępniane firmom, ani osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym także marketingowych.

4. Tylko program Easy-Cash.pl ma prawo do rozsyłania E-maili reklamowych do użytkowników zarejestrowanych w serwisie.

§ 11. Polityka cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Ivo-Net Iwona Gackowska z siedzibą pod adresem: Gdynia, ul. Pruszkowskiego 4A/10.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 12. Postanowienia Końcowe
1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie Easy-Cash.pl są zastrzeżone przez swoich wlaścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione miedzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

2. Administracja serwisu Easy-Cash.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory bedą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdyni, właściwy dla siedziby właściela serwisu.

4. Rejestrując się w serwisie Easy-Cash.pl użytkownik akceptuje warunki powyższego regulaminu oraz podległych regulaminów konkursowych.

5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zaakceptowanie regulaminu nie może posiadać konta w serwisie Easy-Cash.pl.

6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem serwisu Easy-Cash.pl i go przestrzegać.